B-LEAN

120

השמנת יתר היא מגפה עולמית . אורח החיים שסיגלנו, תרבות האכילה, הכמויות הטיב, יכולת הגוף להתמודד עם פירוק החומרים, כל אלו משפטים נכונים ומזוקקים….  המתנקזים בסוף לתסכול העומד בפני כל אחד מאיתנו המנסה לרדת במשקל.  במהלך היום אנו מוציאים אנרגיה, הגוף מחזיר את האנרגיה על ידי האכילה, כלומר איזון בין השניים אמור לשקף יציבות, אז מדוע זה קשה כל כך?

דיאטות שונות משיגות תוצאות כאלו ואחרות ואנו לעיתים קרובות מאושרים מהתוצאה, אבל אז ברוב המקרים מתחילה הרגרסיה שתביא אותנו חזרה למשקל הקודם ולעיתים אף יותר מכך.

שילוב בין אורח חיים נכון לבין שימוש בצמחי מרפאה יכול לסייע לנו במאבק היומי במשקל.

רכיבים:

Water, Alcohol, Laminaria japonica, Arthrospira maxima, Urtica dioic, Capsicum annuum, Turnera difufsa, Garcinia Gummi-gutta, Valeriana edulis, Matricaria recutita

 50ML

 

 

YOU MAY ALSO LIKE...