B-PURE

120

כל התמכרות מתחילה בכאב ומסתיימת בכאב" (אקהרט טולה")

התמכרות היא משהו שקיים בחיים של רובנו, אנחנו מתמכרים לסיגריות, לאוכל, לקניות, לאלכוהול, להימורים ואפילו לבני אדם. המשותף לכל ההתמכרויות הללו הוא שהן מתחילות מכאב ומסתיימות בכאב, ונובעות מסירוב לא מודע להתמודד עם הייסורים בנו ולהמשיך הלאה. התמכרות היא להשתמש במשהו או מישהו כדי לכסות על סבל.  רבים שמבקשים לשים קץ להתמכרות מגלים שהדבר אינו פשוט כלל, תלות פיזית וגרוע מכך תלות נפשית גורמים למאבק אדיר בו ידנו לרוב על התחתונה.

 

כדי לסייע לנו להתמודד עם ההתמכרות עלנו לשבור את השרשרת של הגירוי האינסופי, וכדי לעשות זאת אנו מחזקים את הגוף, מגבירים ערנות ומשחררים מתחים.

עוד מתקופת הקיסרות בסין פטריות ריישי היוו מקור וסגולה למלחמה בעייפות ולחוסן מנטלי.

רכיבים:

Water, Alcohol, Rhodiola rosea, Valeriana edulis, Ganoderma lucidum, Matricaria recutita, Melissa officinalis, Passiflora incarnate, Ziziphus jujube, Boswelia serrata

 50ML

 

YOU MAY ALSO LIKE...